Integritetspolicy

Allmänt
För oss är våra medlemmars förtroende av allra största vikt. Vi vet att det förtroendet bland annat bygger på hur vi hanterar den information vi samlar in om dig som medlem och vår förmåga att skydda din integritet. Vi utför all insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning och god försäkringssed. Vi strävar alltid efter att minimera de uppgifter vi behandlar och vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.  Syftet med denna personuppgiftspolicy är att på ett så tydligt och transparent sätt som möjligt beskriva hur vi samlar in och använder personuppgifter och vad du sommedlem har rätt att begära av oss när det gäller den hanteringen.

Spärr mot direktmarknadsföring Du har rätt att säga nej till direktmarknadsföring, inklusive analyser som görs i direktmarknadsföringssyfte. Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringsutskick.  

Rätt till tillgång om vad som finns registrerat Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.  

Rätt till rättelse Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering Du har rätt att begära att vi ska radera alla personuppgifter om dig. Vi vill göra dig uppmärksam på att vi kan säga nej till din begäran om radering om det finns legala skyldigheter som hindrar oss att radera uppgifterna. Om vi på grund av detta inte kan radera uppgifterna kommer vi istället att blockera personuppgifterna för andra ändamål än det som hindrar radering.  

Rätt till begränsning Du har rätt att kräva att vi begränsar hanteringen av dina personuppgifter;

  • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som vi gör med stöd av vårt berättigade intresse, ska vi begränsa all hantering av uppgifterna under den tid det pågår utredning av om sådant berättigat intresse föreligger.
  • Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga ska vi begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.

I de fall vi hänvisat till intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du rätt att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta att behandla uppgifterna efter en sådan invändning behöver vi visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än de intressen du åberopat Rätten till dataportabilitet Du har då vår behandling grundas på fullgörande av avtal, rätt att få dina personuppgifter överförda till dig eller annan personuppgiftsansvarig, där så är möjligt i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format. Det gäller endast sådana personuppgifter du själv har givit oss. Klagomål till tillsynsmyndighet Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Datainspektionen.  

Personuppgiftsansvarig Det är Yrkesmassörernas Förbund, Nils Löpares väg 28, 14871 Sorunda, (”förbundet”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) och styrelsen är ansvarig för behandlingen av personuppgifter hos oss. Du kan i frågor som rör vår behandling av personuppgifter alltid kontakta oss via sidans kontaktformulär eller via brev till förbundets postadress. För att säkerställa att inte möjligheten att utöva dina rättigheter enligt gällande integritetslagstiftning ska missbrukas av någon annan till skada för dig har vi enligt gällande integritetsskyddslagstiftning ett ansvar att vid kontakter säkerställa din identitet. Beroende på vad kontakten avser kan vi därför komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet.  

Personuppgift En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress och IP-nummer.  

Syfte med personuppgiftsbehandling Det övergripande syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att agera i enlighet med svensk lagstiftning och god försäkringssed, informera om erbjudande, nyheter och förbundets verksamhet i övrigt samt upprätthålla kontakt och kommunikation med dig som medlem. Vi samlar in personuppgifter om dig på flera sätt, men i första hand direkt från dig när du blir medlem eller använder våra digitala tjänster. Vi strävar efter att minimera de uppgifter vi behandlar och vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag. Vi använder inte automatiserat beslutsfattande. Vi sparar eller behandlar aldrig konto- eller kreditkortsuppgifter.

Medlemskap När Du blir medlem i förbundet behöver du ange de personuppgifter vi behöver för att efterleva svensk lagstiftning och god försäkringssed samt administrera Ditt medlemskap.
Vi sparar dessa uppgifter i enlighet med dessa lagar och regler hos en eller flera samarbetspartner där uppgifterna skyddas med största noggrannhet och senaste tekniska lösning. Endast vi har tillgång till de lagrade uppgifterna hos våra samarbetspartners.

Nyhetsbrev Vi registrerar din epostadress och namn för att kunna informera om förbundets verksamhet i vårt nyhetsbrev. Dina uppgifter lagras endast i den programvara vi använder för utskick och ingen annan än vi kan använda dessa uppgifter. Vi lämnar aldrig ut din mailadress till tredje part, vare sig inom landet eller utanför. Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration genom att använda länken som finns i varje utskick varvid dina uppgifter avregistreras omgående. Rättslig förpliktelse Personuppgifter används också av oss för att vi i förekommande fall ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser, t.ex. avseende redovisning.

Cookies På förbundets webbplatser använder vi cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner och tjänster samt för att kunna se användarnas beteende på webbplatsen. En cookie är en liten textfil som sparas på besökarens dator vid uppkoppling mot en webbplats. Detta gör vi i syfte att kunna förbättra webbplatsen samt att kunna ge dig som medlem bättre service och mer relevant innehåll. De flesta webbläsare accepterar cookies per automatik. Om du vill stänga av cookies kan detta göras i din webbläsares säkerhetsinställningar. Om du stänger av cookies kan dock vissa funktioner sluta fungera. Läs mer om hur vi använder cookies i vår Cookiepolicy

Uppdateringar Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på denna sida. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för hur vi hanterar dina personuppgifter (t.ex. ändring av angivna ändamål för behandlingen) och som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer vi i de fall du prenumererar på vårt nyhetsbrev att meddela dig via e-post.

[wpgdprPP]